Art and Design Specialization

Intermediate
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

Explore Art and Ideas of Our Time. Develop a deeper understanding of artists’ and designers’ processes, and gain confidence in looking at and talking about art.

Chương trình giảng dạy

 • Số phần Phần 1
 • Số bài học Bài học 2
 • Số câu 0 kiểm tra
 • Thời lượng 18 giờ
Mở rộng tất cả
Art specialization
Số bài học Bài học 2 Số câu 0 kiểm tra
 1. Modern Art & Ideas
 2. Seeing Through Photographs
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Beginner
Placeholder

Adobe XD Mega Course

0 (0)
 • All the techniques used by UX professionals

 • Create realistic prototypes complete with micro-interactions.

23 giờ
0
0
2
Intermediate
Placeholder

Art and Design Specialization

0 (0)
 • Digital painting techniques

 • Depth understanding of the fundamentals of drawing

18 giờ
0
0
2
Beginner
Placeholder

Adobe XD Mega Course

0 (0)
 • All the techniques used by UX professionals

 • Create realistic prototypes complete with micro-interactions.

23 giờ
0
0
2
Cuộn lên trên cùng