Adobe XD Mega Course

Beginner
Placeholder
0 (0)
Tổng quan
Chương trình giảng dạy
Đánh giá

The world of UX/UI design is constantly evolving and the need for skilled UX designers has only increased since the start of the pandemic and the world of alternative and online education has grown to keep up with demand. Now, more than ever, it is essential for new and seasoned designers to keep their learner’s mindsets and continually grow their skillset.

Chương trình giảng dạy

 • Số phần Phần 1
 • Số bài học Bài học 2
 • Số câu 1 kiểm tra
 • Thời lượng 23 giờ
Mở rộng tất cả
Introduction to design
Số bài học Bài học 2 Số câu 1 kiểm tra
 1. Introduction of UX & UI
 2. Super powers of UXer
 3. Design quiz
0 ra khỏi 5

Đánh giá khóa học 0 đánh giá của người dùng

Xóa đánh giá khóa học

Bạn có chắc không? Bạn không thể khôi phục lại cái này

Truy cập khóa học

Khóa học này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để truy cập nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn dưới đây:

Các khóa học liên quan

Beginner
Placeholder

Adobe XD Mega Course

0 (0)
 • All the techniques used by UX professionals

 • Create realistic prototypes complete with micro-interactions.

23 giờ
0
0
2
Intermediate
Placeholder

Art and Design Specialization

0 (0)
 • Digital painting techniques

 • Depth understanding of the fundamentals of drawing

18 giờ
0
0
2
Intermediate
Placeholder

Art and Design Specialization

0 (0)
 • Digital painting techniques

 • Depth understanding of the fundamentals of drawing

18 giờ
0
0
2
Cuộn lên trên cùng